Vuosikokous 2020

Vuosikokous 2020

Vuosikokous pidettiin Orilammen majalla Volcanalian jälkeen 2.8.2020. Merkittävimmät asiat, jotka nousivat esiin tai muuttuivat olivat seuraavat. Vuoden 2020 jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2021 jäsenmaksun – perusteluina oli se, että 2020 ei ole jäsenistölle pystytty tarjoamaan kerhon toimintaa halutussa määrin epidemiatilanteen vuoksi ja asia pyritään korjaamaan 2021 aikana mahdollisuuksien mukaan. Hallituksen kokoonpano muuttui hieman. Puheenjohtajana jatkoi edelleen Jarmo Kossu Koski. Pitkään hallitustoiminnassa mukana ollut Tero Surakka siirtyi muihin haasteisiin ja hallitukseen tilalle valittiin Thomas Berlin. Hallituksen uudeksi varajäseneksi valittiin myös sihteerin tehtäviä hoitava Esa Pohjanheimo. Hallituksen kokoonpano ja muut vastuutehtävät löytyvät täältä. Kiitokset kaikille vuosikokoukseen osallistuneille.

KOSSU #161