Luottamustehtävät

VRF:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa keskuudestaan hallituksen. Yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä jaetaan hallituksen sisällä ja tarpeen tullen annetaan myös hallituksen ulkopuolisille luottamushenkilöille. Tältä sivulta löydät näiden tehtävien lyhyet kuvaukset 

Yhdistyksen hallitus

 • Hoitaa juoksevat asiat
 • Edustaa yhdistystä ulospäin
 • Toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset (toimintasuunnitelma ja talousarvio)
 • Reagoi, kun tilanteet muuttuvat
 • On vastuussa jäsenilleen yhdistyksen toiminnasta

Puheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajana hallituksen kokouksissa ja vetää hallituksen virallista työskentelyä
 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle ja valmistelee sihteerin kanssa esityslistat
 • Hoitaa yhdistysrekisteri- ym. hallinnollisten asioiden päivitykset
 • Seuraa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
 • Edustaa yhdistystä ja pitää yhteyttä Vulcan Riders Associationiin

Varapuheenjohtaja

 • hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt
 • hoitaa suhteet yhteistyökumppaneihin ja vastaa jäsenetujen päivittämisestä
 • toimii messuvastaavana yhdessä jäsensihteerin kanssa

Sihteeri

 • laatii pöytäkirjat sekä kirjaa, tallentaa ja arkistoi päätökset
 • huolehtii hallitukselle ja jäsenistölle tiedottamisesta, mm. pitää yllä sähköpostilistaa

Jäsensihteeri

 • ylläpitää sähköistä jäsenrekisteriä ja jäsenluetteloa
 • lähettää laskut jäsenmaksuista
 • toimii messuvastaavana yhdessä varapuheenjohtajan kanssa (työvuorot ja käytännön järjestelyt)
 • vastaa yhdistyksen FB-sivujen toiminnasta ja ylläpitäjistä

Taloudenhoitaja

 • seuraa kerhon tiliä
 • hoitaa kerhon maksuliikenteen
 • tekee hallitukselle tilinpäätöksen sekä tulo- ja menoarvioesityksen vuosikokousta varten

Kerhotuotevastaavat

 • hoitaa kerhotuotemyynnin ja vastaa kerhotuotevarastosta
 • kerhotuotehankinta yhdessä hallituksen kanssa

Webmaster (vakanssi auki -> kts Rekry WordPress-sivuston ylläpitäjäksi, sijaisuutta hoitaa toistaiseksi puheenjohtaja Jarmo Kossu Koski.)

 • hoitaa vulcanriders.fi sivuston ylläpidon
 • hoitaa Foorumin ylläpidon
 • hoitaa kuvagallerian alustan ylläpidon
 • hoitaa flomembers alustan tuen VRF:n ylläpitäjien ja flomembers yrityksen välillä

Aluevastaavat

 • järjestää ajeluita pääosin omalla alueellaan ja/tai tapahtumiin
 • sopii yhteisajeluista muiden alueiden kanssa
 • vastaa alueen whatsapp-ryhmästä
 • mahdollisuuksien mukaan järjestää myös paikallisia ja säännöllisiä viikkoajeluita itse tai yhdessä muiden alueen ajelijoiden toimesta työpäivän päätteeksi (esim. Tiistaiajelu).

Some-alustojen ylläpito:

Toimihenkilöt hoitavat sovitusti yhdistyksen somealustojen ylläpitoa. Jäsenrekisterin, kotisivujen ja muiden kerhon käyttämien sovellusten ylläpitovastuut on jaettu ja vahvistettu 31.10.2021 seuraavasti:

FloMembers jäsenrekisteri
Vain puheenjohtajalla (Jarmo Kossu Koski), jäsensihteerillä (Margit Koski) ja sihteerillä (Tuija Virtanen) on täydet oikeudet hallintaan ja käyttöön (myös webmasterilla täydet oikeudet; Jarmo Koski hoitaa nyt myös webmasterin tehtäviä).

Webbisivut
Puheenjohtaja (Jarmo Kossu Koski) toimii pääkäyttäjänä (webmaster, jos löytyy). Moderaattoreina (mm. uutiset) voivat toimia myös jäsensihteeri (Margit Koski) ja sihteeri (Esa Pohjanheimo).

Facebook
Facebook -ryhmä on suljettu siten, että sen olemassaolon voi nähdä kuka tahansa ja pyytää siihen liittymistä. Sisällön voi nähdä vain ryhmän jäsenet, mutta ryhmän jäsenyys ei edellytä VRF:n jäsenyyttä. Pääkäyttäjinä (ylläpitäjinä) toimivat jäsensihteeri (Margit Koski), Thomas Berlin (hallituksen jäsen) ja Henry Aro (hallituksen varajäsen), jotka myös hyväksyvät ryhmään hakevat jäsenet.

Foorumi
Pääkäyttäjänä toimii puheenjohtaja (Jarmo Kossu Koski) (webmaster, jos löytyy). Varalla jäsensihteeri (Margit Koski) ja sihteeri (Esa Pohjanheimo),
joilla myös pääkäyttäjäoikeudet. Foorumin muokkauksesta vastaa puheenjohtaja ja jäsensihteeri seuloo hakijat. Eri osa-alueille foorumissa voidaan nimetä omat moderaattorit, jos tehtävään on halukkaita.

Galleria
Pääkäyttäjänä toimii Thomas Berlin ja hänen varahenkilönään toimii puheenjohtaja (Jarmo Kossu Koski) (webmaster, jos löytyy). Galleriassa on oma siirtokansio kuvaajille, jonne kuvien siirto on helppoa ja pääkäyttäjä käy läpi julkaistavat kuvat VRF:n vuositapahtumien mukaan.