Luottamustehtävät

VRF:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa keskuudestaan hallituksen. Yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä jaetaan hallituksen sisällä ja tarpeen tullen annetaan myös hallituksen ulkopuolisille luottamushenkilöille. Tältä sivulta löydät hallituksen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin ja taloudenhoitajan tehtävänkuvaukset.

Yhdistyksen hallitus

 • Hoitaa juoksevat asiat
 • Edustaa yhdistystä ulospäin
 • Toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset (toimintasuunnitelma ja talousarvio)
 • Reagoi, kun tilanteet muuttuvat
 • On vastuussa jäsenilleen yhdistyksen toiminnasta

Puheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajana hallituksen kokouksissa ja vetää hallituksen virallista työskentelyä
 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle ja valmistelee sihteerin kanssa esityslistat
 • Hoitaa yhdistysrekisteri- ym. hallinnollisten asioiden päivitykset
 • Seuraa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
 • Edustaa yhdistystä ja pitää yhteyttä Vulcan Riders Associationiin

Varapuheenjohtaja

 • hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt
 • hoitaa suhteet yhteistyökumppaneihin ja vastaa jäsenetujen päivittämisestä
 • toimii messuvastaavana yhdessä jäsensihteerin kanssa (yhteistyö Sumekon kanssa)

Sihteeri

 • laatii pöytäkirjat sekä kirjaa, tallentaa ja arkistoi päätökset
 • huolehtii hallitukselle ja jäsenistölle tiedottamisesta, mm. pitää yllä sähköpostilistaa

Jäsensihteeri

 • ylläpitää jäsenluetteloa
 • lähettää laskut jäsenmaksuista
 • toimii messuvastaavana yhdessä varapuheenjohtajan kanssa (työvuorot ja käytännön järjestelyt)
 • Toukoajoissa hoitaa majoituksen VRF:n jäsenille

Taloudenhoitaja

 • seuraa kerhon tiliä
 • hoitaa kerhon maksuliikenteen
 • tekee hallitukselle tilinpäätöksen sekä tulo- ja menoarvioesityksen vuosikokousta varten

Kerhotuotevastaava

 • hoitaa kerhotuotemyynnin ja kerhotuotehankinnan