Vulcan Riders Finland vuosikokous 2021

Vulcan Riders Finland vuosikokous 2021

Historiallisesti pidimme ensimmäisen vuosikokouksen verkossa. Asiaan oli toki valmistauduttu jo vuotta aikaisemmin kun sääntöihin oli haettu muutosta ja patentti- ja rekisterihallitus oli muutoksen hyväksynyt. Kokoukseen osallistui liki 30 jäsentä ja kokous sujui pelottavan jouheasti ja helposti (kavereita pitää kuitenkin päästä näkemään ihan naamatustenkin). Kiitokset VRF:n hallitukselle järjestelyistä ja erityiskiitokset vielä Kai Pennaselle alustan ja äänestysten järjestelyistä, Esa Pohjanheimolle tiedottamisesta ja tiedon jaosta, Janne Vaitomaalle tulevista talousasioista, Anniina Junellille menneistä talouksista, toiminnantarkastajille kerhon toiminnan tarkastamisesta ja eritoten Tero Surakallle (esiintyi nimellä Minna Surakka) kokouksen vetämisestä tässä ensimmäisessä VRF:n etävuosikokouksessa.

Hallitus kokouksessa valittiin seuraavasti:

Puheenjohtaja Jarmo Koski
Varapuheenjohtaja Kai Pennanen
Hallituksen jäsen Jouni Lammi
Hallituksen jäsen Thomas Berlin
Hallituksen jäsen
ja sihteeri Esa Pohjanheimo

Varajäseneksi hallitukseen valittiin:
Marko Harmainen
Henry Aro
Mika Helin
Janne Vaitomaa

Onnea uudelle halitukselle, varajäsenille ja kokoukseen osallistuneille sekä hengessä mukana olleille. Toivottavasti korona antaa meille edes jonkinlaisen mahdollisuuden nähdä tänäkesänä kasvotustenkin.

KOSSU #161